מדינת ישראל

המשרד לאיכות הסביבה

אגף מניעת רעש

___________________________________________________________________

דו"ח ניטור רעש מטוסים

גני אביב

                              

 

    

 

 

                          

 

 

                            הוכן  ע"י : אנג' ויקטור סקיבינסקי, מרכז בכיר ניטור רעש

   

 

אוקטובר2009

 

    1.       הקדמה

 

גני אביב שכונת  מגורים של עיר לוד( האוכלוסייה של 25 אלף איש), נמצאת כ-3-4 קילומטרים צפון-מזרחית לנתב"ג. השכונה אינה חשופה לרעש מטוסים לפי ת/ מ/ א/ 4/ 2  ולא נקבעו פרוזדורי המראות ונחיתות מטוסים מעל האזור . אומנם מלפני כחודשיים במשרדינו התחילו להתקבל תלונות על רעש שמקורו במעבר מטוסים מעל העיר.

בהמשך לתלונות ולבקשה של חברת "אדם טבע ודין" המשרד להגנת הסביבה התקין תחנת ניטור רעש מטוסים בשכונת גני אביב לתקופה של מספר שבועות.

לפי בקשתם של התושבים שפנו לחברת "אדם טבע ודין" מיקום התחנה נבחר  ברחוב  חידקל מס' 6. 

מטרת המדידות הייתה אפיון חשיפה לרעש מטוסים של שכונת מגורים גני אביב במשך כל שעות יממה בתקופת החגים.

נקודת  המדידה נקבעה בתאום עם מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה.

 2. רעש מטוסים אפיון

 

 

המאפיין העיקרי של רעש מטוסים הוא עובדת היותו רעש חולף בעל משך זמן קצר.  אוכלוסיה השוכנת בקרבת נמלי תעופה חשופה לסדרה של אירועי רעש קצרים, אשר ביניהם יורד מפלס הרעש למפלס רעש הרקע. ניתן לאפיין כל אירוע אקוסטי על ידי הפרמטרים הבאים:

 

      מפלס הרעש הממוצע של אירוע בודד המבוטא ביחידות dB(A).

 

      משך האירוע - למשך כמה זמן עולה מפלס הרעש, הנגרם על ידי המטוס, על מפלס רעש הרקע.

 

      מפלס רעש מרבי של אירוע בודד,  המבוטא ביחידות dB(A).

 

מכיוון שתנועת המטוסים ליד נמלי תעופה גורמת לאירועי רעש רבים, בכל שעות היממה, יש לתאר את תמונת הרעש הכוללת סביב נמל התעופה כאשר נקודת המוצא לתיאור התמונה הכוללת הם מאפייני האירוע הבודד המתוארים לעיל.

 

לצורך תיאור תמונת הרעש  סביב השדה נעשה שימוש בדו"ח זה בסולם ה- מי"ל - רעש ממוצע שנתי יום-לילה , Yearly Day-Night Average Sound Level - Ldn .

 

סולם הLdn-, על פי הגדרתו, הוא סולם של רעש מצטבר ומתייחס, למעשה, למכפלה של מספר האירועים  הרועשים במפלס הרעש הממוצע  של כל אירועי הטיסה, במשך היממה.

נקודה מרכזית בבסיס הפיתוח של סולם ה
Ldn- (ודומיו) היא, כי אנשים אמנם מגיבים לרעש של אירועים בודדים (ובמיוחד לאירוע הרועש ביותר בתוך סדרה של אירועים), אולם השפעות החשיפות לרעש לטווח ארוך תואמות בצורה הטובה ביותר את אקלים הרעש כאשר הוא מבוטא בסולם של רעש מצטבר.

 

יחידת הLdn-, מסכמת את האנרגיה האקוסטית המגיעה לנקודה בשטח החשוף לרעש כתוצאה מכל האירועים המקרינים רעש במשך יממה. אירועים המתרחשים משעת 22:00 ועד השעה 06:00 מקבלים תוספת

(או "קנס") של 10 dB(A). תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם לאירועים רועשים בשעות הלילה. כל מטוס בלילה (בין 22:00 ל6:00-) נחשב כעשרה מטוסים מאותו סוג הטסים בשעות היום.

 

 

3. רעש מטוסים - קריטריוניםלהלן טבלה המסכמת את תגובת הקהילה הממוצעת ואת יחס הקהילה לאזור חשוף לרעש מטוסים. הטבלה מתבססת על ממצאים של סוכנות התעופה של ארה"ב.

 

יחס הקהילה לאזור

תגובת הקהילה הממוצעת

מפלס רעש Ldn  ב- dBA

רעש אינו חשוב משאר הגורמים הסביבתיים

חלשה

55 ומטה

רעש עלול להיחשב לגורם
שלילי של הסביבה

חלשה עד בינונית

55-60

רעש הוא הגורם
השלילי של הסביבה

בינונית

60-65

רעש הוא הגורם השלילי

החשוב של הסביבה

משמעותית

65-70

רעש הוא אחד מהגורמים

השליליים החשובים

ביותר של הסביבה

חריפה

70-75

רעש הוא הגורם השלילי החשוב ביותר מכל הגורמים השליליים של הסביבה

חריפה מאד

75 ומעלה

 

כמתבסס על ממצאים אלה, בנושא נתב"ג - שהוא שדה תעופה בינלאומי, המשרד ממליץ:


א.  באזורים חשופים לרעש מטוסים בין
Ldn=60dBA  ו- Ldn=65dBA הבניה               

לשימושי קרקע  רגישים לרעש תהיה בניה אקוסטית.

ב.  אין לאשר שימושי קרקע רגישים לרעש באזורים חשופים לרעש מטוסים מעל

Ldn=65dBA.

 

המלצות אלה אומצו הן על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה והן על ידי ממשלת ישראל במסגרת תוכנית    מתאר ארצית לשדה התעופה בן גוריון  תמ"א 2/4.

 

 

4 . מיקום תחנת הניטור ואופן ביצוע המדידות

 

המדידות נערכו באופן רציף במשך 25 ימים בין תאריכים  17.09.2009 ל- 11.10.2009.

 התחנה הותקנה בשכונת מגורים ברח' חידקל מס' 6  על הגג של בניין בן 4 קומות. מיקום התחנה ענה על הדרישות הבאות:

 

1. רעש רקע (שמקורו לא בפעילות השדה) נמוך
2. אפשרות לאספקת חשמל

3. מיגון מרבי מפני גניבה, פריצה וונדליזם

4. נגישות סבירה לצורך איסוף נתונים ותחזוקה

5. אי קיום מחסומים היכולים להשפיע על שדה הקול בתוך קונוס של 75 מעלות סביב המיקרופון.

 

תחנת הניטור מתבססת על מד רעש מסוג B&K 2236, סוללה נטענת לגיבוי, מיקרופון מותקן בגובה של 2 מטר מעל התחנה ומגן רוח.

 

המכשיר כוון לסקלת A, למצב "איטי", לתחום מדידה 40-120dBA וכוייל לפחות פעמיים בשבוע.

 

המדידות בוצעו תחילה בזמן דגימה של שניה ואחר שנלמדו אפיוני רעש המטוסים באזור (זמן מעבר, אופי גרדיאנט הרעש וכו') נעשו המדידות עם זמן דגימה של 10 שניות.

 

 

 

  תרשים מס' 1  מפת החשיפה לרעש מטוסים סביב נתב"ג ומיקום תחנת ניטור רעש בגני אביב.

 

 5.   ניתוח תוצאות המדידות

  

תוצאות המדידות וחישובי  מפלסי הרעש מוצגים בטבלה מס' 5.1.

 

    טבלה מס' 5.1 תוצאות מדידות מפלסי הרעש יום-לילה (Ldn) בחודשים ספטמבר-אוקטובר

 

תאריך

יום

בשבוע

Ldn

dBA

היום

Leq dBA

הלילה

Leq dBA

L max

 dBA

זמן אירוע

Lmax

17.09.09

ה

60.0

53.0

54.2

77.1

05:50:11

18.09.09

ו

56.6

54.9

48.7

79.6

06:31:21

19.09.09

ש

55.0

53.0

47.4

79.1

20:05:51

20.09.09

א

57.4

54.8

50.3

80.6

21:52:21

21.09.09

ב

59.3

55.4

52.7

78.6

09:54:31

22.09.09

ג

59.7

54.9

53.4

81.2

06:50:13

23.09.09

ד

56.6

54.6

49.0

79.3

06:23:13

24.09.09

ה

59.3

55.5

52.7

79.1

00:13:33

25.09.09

ו

57.8

56.4

49.6

85.8

07:49:23

26.09.09

ש

55.0

51.4

48.2

73.2

06:05:13

27.09.09

א

55.9

55.1

47.1

77.9

08:24:53

28.09.09

ב

60.4

50.8

54.8

74.3

04:51:43

29.09.09

ג

61.1

56.1

54.9

82.7

06:03:33

30.09.09

ד

62.2

56.3

56.1

84

08:23:03

01.10.09

ה

57.1

55.6

49.2

75.6

17:34:06

02.10.09

ו

56.7

52.9

50.1

76.9

05:58:36

03.10.09

ש

61.7

51.1

56.2

81

05:33:16

04.10.09

א

61.6

56.5

55.4

85

09:22:16

05.10.09

ב

61.6

53.8

55.9

79.8

05:15:06

 

 

 

    המשך טבלה מס' 5.1 תוצאות מדידות מפלסי הרעש יום-לילה (Ldn) בחודשים ספטמבר-אוקטובר

 

תאריך

יום

בשבוע

Ldn

dBA

היום

Leq dBA

הלילה

Leq dBA

L max

 dBA

זמן אירוע

Lmax

06.10.09

ג

59.6

55.9

53.0

83.5

22:38:16

07.10.09

ד

61.3

54.5

55.4

82.6

13:21:16

08.10.09

ה

61.8

55.4

55.9

78.3

05:02:26

09. 09.10

ו

55.9

52.7

49.0

79.6

06:41:06

10.10.09

ש

56.7

52.1

50.4

81.1

14:58:16

11.10.09

א

57.6

53.0

51.3

85.3

09:35:16

 

 

 

 

טבלה מס' 5.2  תוצאות מדידות מפלסי הרעש יום-לילה ( Ldn ) לכל התקופה.

 

מקום

 המדידה

 

משך המדידה

מפלס רעש ממוצע מצטבר Ldn ב- dBA,מדוד לכל התקופה

)רעש מטוסים +רעש רקע)

תחום הגבלות תכנון ובניה בגין רעש מטוסים     Ldn ב-dBA לפי מפת חשיפה לרעש סביב שדות התעופה (תרשים מס' 1) הוראות תמ''א המחייבות בניה אקוסטית

גני אביב

רח' חידקל מס' 6

נ.צ .652058, 188390

17.09.09-11.10.09

 

59.3

 

 

ל- 60  

 

 

 

 

             מפלס הרעש המצטבר הממוצע לכל התקופה:

             

               יום-לילה-Ldn=59.3 dBA 

              בשעות יוםLeq =54.5 dBA-

             בשעות הלילה- Leq=53.0dBA

 

 

 

 

 

   

מסקנות