יום הנקיון הבינלאומי - יום הנקיון בגני אביב!!   
  :))) ה"זקנים" מנקים זבל בגני אביב