!?   למה אנחנו זקוקים זה לזה     
( גני  אביב והדיירים שלה )